Automatizácia čistenia údajov pomocou Power Query

Začiatočníci
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI
Power Query

Power Query v Microsoft Exceli je výkonná technológia na pripojenie údajov, čistenie a tvarovanie, ktorá je základnou súčasťou moderného analytického balíka nástrojov Business Intelligence od spoločnosti Microsoft. Dosiahnutie čistých údajov na analýzu využíva nespočetné množstvo hodín pre odborníkov zo všetkých odvetví. Vďaka Power Query sa vaša príprava údajov a čistenie transformujú, automatizujú a zlepšia, vďaka čomu získate čas na analýzu a riadenie vplyvu na podnikanie.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Získajte informácie o úlohe Power Query v ekosystéme modernej analýzy.
  • Spustite Power Query z Excelu.
  • Navigácia v používateľskom rozhraní (UI) v Power Query.
  • Pripojenie k rôznorodým zdrojom údajov pomocou Power Query.
  • Použite Power Query na vyčistenie a transformáciu údajov pre dátový model.

Požiadavky

Microsoft Excel