Vytvorenie tabule

Začiatočníci
Podnikový analytik
Podnikoví používatelia
Power BI

Služba Power BI pomáha podnikových používateľov a vývojárov jednoducho analyzovať, vizualizovať a spolupracovať na údajoch. V tomto module sa naučíte, ako to všetko urobiť bez vplyvu na základnú množinu údajov.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Zistite, ako sa pripojiť k údajom v aplikácii Power BI Desktop
  • Transformácia a modelovanie údajov, ktoré importujete
  • Vytváranie základných vizualizácií
  • Vytvorenie a zdieľanie tabule
  • Zistite, ako spolupracovať v službe Power BI

Požiadavky

Žiadne