Projekt výzvy – vytváranie riešení v službe Microsoft Power Platform

Mierne pokročilí
Business Analyst
Functional Consultant
Microsoft Power Platform

V tomto projekte výzvy vytvárate vlastné riešenia problémov, ktoré sa deklarujú u zákazníka. Analyzujete a navrhnete riešenia na základe série hárkov v plánovacom zošite.

Vzdelávacie ciele

V tomto module predvediete svoju schopnosť:

  • Výber zákazníka na základe poskytnutého odvetvia
  • Oboznámenie sa so zákazníkom
  • Vyhodnotenie aktuálneho stavu technológie
  • Porovnanie s danými potrebami
  • Vykonávanie cvičení zisťovania a plánovania
  • Dokončenie projektového zošita