Vytváranie tabúľ v službe Power BI

Mierne pokročilí
Analytik údajov
Power BI
Microsoft Power Platform

Tabule služby Microsoft Power BI sú odlišné od zostáv služby Power BI. Tabule umožňujú používateľom zostáv vytvoriť jeden artefakt smerovaných údajov, ktorý je prispôsobený len pre nich. Tabule môžu pozostávať z pripnutých vizuálov, ktoré sú prevzaté z rôznych zostáv. Zatiaľ čo zostava služby Power BI používa údaje z jednej množiny údajov, tabuľa služby Power BI môže obsahovať vizuály z rôznych množín údajov.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Nastavenie mobilného zobrazenia
  • Pridanie motívu do vizuálov na tabuli
  • Konfigurácia klasifikácie údajov
  • Pridanie vizuálov množín údajov v reálnom čase na tabuľu
  • Pripnutie dynamickej stránky zostavy na tabuľu

Požiadavky

Žiadne