Vytváranie tabúľ v službe Power BI

Mierne pokročilí
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Tabule služby Microsoft Power BI sú odlišné od zostáv služby Power BI. Tabule umožňujú používateľom zostáv vytvoriť jeden artefakt smerovaných údajov, ktorý je prispôsobený len pre nich. Tabule môžu pozostávať z pripnutých vizuálov, ktoré sú prevzaté z rôznych zostáv. Tam, kde zostava služby Power BI používa údaje z jedného sémantického modelu, tabuľa služby Power BI môže obsahovať vizuály z rôznych sémantických modelov.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Nastavenie mobilného zobrazenia
  • Pridanie motívu do vizuálov na tabuli
  • Konfigurácia klasifikácie údajov
  • Pridajte na tabule vizuály sémantického modelu v reálnom čase.
  • Pripnutie dynamickej stránky zostavy na tabuľu

Požiadavky

Žiadne