Pridanie motívu tabule

Dokončené

Pri vytváraní tabúľ je vhodné používať v nich rovnaký motív tak, aby tvorili súdržný obraz. Môžete tiež použiť konkrétny motív na zostavy a tabule tak, aby boli všetky prvky zostavy alebo dlaždice jednotné. Takýto postup je obzvlášť dôležitý vtedy, keď vytvárate viacero tabúľ. Power BI obsahuje funkciu na použitie určitého motívu priamo na všetky vizuály zostavy.

Motívy v službe Power BI

V službe Power BI je k dispozícii na použitie široká škála motívov. Prejdite na tabuľu, vyberte šípku rozbaľovacieho zoznamu úprav a potom vyberte položku Motív tabule.

Výber motívu tabule na tabuli

Týmto výberom otvoríte okno, v ktorom si môžete vybrať z rôznych motívov vrátane motívov Svetlý (predvolený), Tmavý, Vhodné pre farboslepých a možnosti Vlastný, ktorá vám umožňuje vytvoriť si vlastný motív. Môžete tiež nahrať vlastný motív JSON alebo stiahnuť aktuálny motív.

Výber motívu tabule

Ak vyberiete napríklad možnosť Vlastný, môžete pridať vlastný obrázok pozadia alebo zmeniť farbu pozadia, farbu dlaždice, nepriehľadnosť alebo dokonca farbu písma, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Vlastný motív tabule

Zostavu teraz môžete prispôsobiť presne podľa svojich potrieb.