Vytváranie stránkovaných zostáv

Mierne pokročilí
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Stránkované zostavy umožňujú vývojárom zostáv vytvárať artefakty služby Power BI, ktoré majú prísne riadené požiadavky na vykresľovanie. Stránkované zostavy sú ideálne na vytváranie predajných faktúr, potvrdení, nákupných objednávok a tabuľkových údajov. Tento modul vás naučí vytvárať zostavy, pridávať parametre a pracovať s tabuľkami a grafmi v stránkovaných zostavách.

Vzdelávacie ciele

V tom module budete:

  • Získavať údaje.
  • Vytvárať stránkovanú zostavu.
  • Pracovať s grafmi a tabuľkami v zostave.
  • Publikovať zostavu.

Požiadavky

Stránkované zostavy služby Power BI sú funkciou služby Power BI Premium