Používanie iteračných funkcií DAX v modeloch aplikácie Power BI Desktop

Mierne pokročilí
App Maker
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Na konci tohto modulu získate informácie o tom, čo všetko zvládne skupina iterátorových funkcií a ako ich používať vo výpočtoch DAX. Výpočty budú zahŕňať vlastné súhrny, poradie a reťazenie.

Vzdelávacie ciele

Na konci tohto modulu budete vedieť:

  • Popísať iteračné funkcie.
  • Používať agregačné iteračné funkcie.
  • Vypočítať poradie.

Požiadavky

Mali by ste mať skúsenosti s vytváraním modelov v aplikácii Power BI Desktop a navrhovaním rozloženia zostáv služby Power BI. Mali by ste tiež rozumieť tomu, ako vytvárať vypočítané stĺpce DAX (Data Analysis Expressions), vypočítané tabuľky a mierky.