Získanie údajov na cestách pomocou aplikácií Power BI Mobile

Začiatočníci
Podnikoví používatelia
Analytik údajov
Power BI
Microsoft Power Platform

Ako spotrebiteľ budete používať mobilnú aplikáciu Power BI, aby ste si mohli prezerať obsah, ktorý máte k dispozícii v služba Power BI, keď ste na cestách, a pracovať s ním. Tento modul poskytuje informácie, ktoré potrebujete na efektívnu prácu s mobilnými aplikáciami Power BI.

Vzdelávacie ciele

V tomto module sa oboznámite s hlavnými funkciami a funkciami mobilných aplikácií Power BI a naučíte sa:

  • Nájdite svoj obsah.
  • Zobrazenie údajov a práca s nimi.
  • Získajte prístup k filtrom a záložkám a používajte ich.
  • Zdieľanie zostáv a tabúľ s kolegami.
  • Nastavenie upozornení na údaje.
  • Vytvorte odkazy na zostavy a tabule.
  • Pomocou fotoaparátu zariadenia a jeho možností polohy môžete získavať údaje z reálneho sveta.
  • Nakonfigurujte nastavenia aplikácie na prispôsobenie svojich skúseností s aplikáciou.

Požiadavky

Prístup k určitému obsahu v služba Power BI