Získanie údajov na cestách pomocou aplikácií Power BI Mobile

Začiatočníci
Business User
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Pomocou Power BI Mobile aplikácií môžete kontrolovať a pracovať s obsahom, ktorý máte k dispozícii v služba Power BI, keď ste na cestách. Tento modul poskytuje informácie potrebné na efektívnu prácu s Power BI Mobile aplikáciami v zariadeniach so systémom iOS, Android a Windows.

Vzdelávacie ciele

V tomto module sa oboznámite s hlavnými funkciami a možnosťami Power BI Mobile aplikácií a naučíte sa:

  • Nájdite svoj obsah.
  • Zobrazte údaje a pôsobte s nimi.
  • Pristupovať k filtrom a záložkám a používať ich.
  • Zdieľanie zostáv a tabúľ s kolegami.
  • Nastavenie upozornení na údaje.
  • Vytvorte odkazy na zostavy a tabule.
  • Pomocou fotoaparátu zariadenia a možností umiestnenia môžete získať údaje z reálneho sveta.
  • Nakonfigurujte nastavenia aplikácie na prispôsobenie prostredia s aplikáciou.

Požiadavky

Prístup k určitému obsahu v služba Power BI