Preskúmajte, čo všetko vám Power BI ponúka

Začiatočníci
Business User
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Ako spotrebiteľ môžete služba Power BI použiť na kontrolu obsahu, ktorý s vami niekto zdieľa, a na interakciu s ním. V tomto module sa poskytujú základné informácie, ktoré potrebujete na efektívnu prácu v službe Power BI.

Vzdelávacie ciele

V tomto module sa naučíte:

  • Oboznámte sa so základnými pojmami a terminológiou služba Power BI.
  • Vyhľadanie obsahu v tabuliach, zostavách a aplikáciách.
  • Zobrazenie a exportovanie údajov z tabúľ a zostáv.
  • Zobrazenie filtrov, ktoré sa používajú v zostave.
  • Vysvetlenie vzťahu medzi tabuľami a zostavami, vizualizáciami a dlaždicami.
  • Zobrazenie ponúk akcií pre dlaždice a podrobností pre vizualizácie zostáv.
  • Zbalenie a rozbalenie navigačnej tably a tabiel filtrov a záložiek.
  • Prihlásenie sa na odber tabule a zostavy.
  • Nastavenie upozornenia na údaje.
  • Spolupráca pomocou komentovania tabúľ.

Požiadavky

Prístup k službe Power BI