Prevrátená hodina s Microsoft PowerPoint: Zaznamenávanie

Začiatočníci
K-12 Educator
PowerPoint

Použite PowerPoint: Zaznamenávanie na prevrátenie výučby, poskytnutie obsahu študentom mimo vyučovania a zlepšenie výsledkov študentov.

Vzdelávacie ciele

  • Chápať princíp prevrátenej hodiny a ako ho využiť na hodine.
  • Ako použiť Microsoft PowerPoint Zaznamenávanie na vytvorenie prevrátenej hodiny.
  • Budovať prevrátené hodiny pre študentov.