Konferencia EduDay 2021

Začiatočníci
K-12 Educator
Microsoft Teams
Minecraft
Office 365
Surface

Dňa 14.4.2021 prebiehala konferencia Microsoft EduDay 2021. Pozreli sme sa, ako ste to v oblasti vzdelávania zvládli. Inšpirovali sme sa a diskutovali sme so zaujímavými ľuďmi, poznali ich skúsenosti a učili sa od nich. Pozreli sme sa aj do budúcna, lebo na to sa potrebujeme zamerať. Záznam a obsah z konferencie bol vložený do tohto kurzu.

Vzdelávacie ciele

  • Naučíte sa aké schopnosti a zručnosti sú a budú najvýznamnejšie na trhu práce.
  • Naučíte sa akým spôsobom je možné reagovať na pandémiu v súvislosti s organizovaním dňa otvorených dverí.
  • Na prípadovej štúdii uvidíte, ako je možné implementovať hybridný model digitálneho vzdelávania.
  • Naučíte sa, ako je možné rozšíriť vzdelávania aj mimo tried.