Zhrnutie

Dokončené

Prostredníctvom jednotlivých modulov ste zistili, čo je to Minecraft Education Hodina kódu 2020. Spoznali ste postupy, ako uskutočniť takúto hodinu vo vašej triede a kde nájsť zdroje pre Minecraft Education.

Pre ďalšie školenia vo vašom lokálnom jazyku vyhľadajte partnerov programu Global Training Partner vo vašej krajine.

Rýchle odpovede nástrojov Microsoft