Úvod do modernej analýzy pomocou Excelu a Power BI

Začiatočníci
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Zistite, ako sa Microsoft Office 365/Microsoft Excel 2016+, v kombinácii s microsoft Power Query, dátovým modelom, Power BI Desktop a služba Power BI spoja a poskytujú možnosti modernej analýzy od spoločnosti Microsoft.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Získajte informácie o modernej analýze.
  • Spoznajte výhody balíka nástrojov moderných analytických technológií od spoločnosti Microsoft. Vrátane Office 365/Excel 2016 +, Power Query, dátového modelu, Power BI Desktop a služba Power BI.
  • Získajte informácie o ekosystéme moderných analýz a rolách ľudí vo vašej organizácii, ktorí používajú tieto technológie.
  • Nainštalujte a aktualizujte moderné analytické aplikácie.

Požiadavky

Office 365/Excel 2016+