Integrácia služby Power BI do služieb Microsoft Teams a SharePoint

Mierne pokročilí
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Tento modul poskytuje rôzne spôsoby, akými môžu používatelia začleniť zostavy alebo vizuály služby Power BI do služieb Microsoft Teams a SharePoint na spoluprácu s ostatnými.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Zdieľajte zostavu alebo vizuály Power BI v službách Microsoft Teams a SharePoint Online.
  • Vývoj zostáv Power BI na základe údajov služby SharePoint Online.

Požiadavky

Microsoft Teams a SharePoint