Poskytovanie riadenia v prostredí služby Power BI

Mierne pokročilí
Správca
Microsoft Power Platform
Power BI

Riadenie služby Power BI je súbor pravidiel, predpisov a politík, ktoré definujú a zabezpečujú účinné, kontrolované a hodnotné fungovanie prostredia BI. V tomto module sa naučíte základné súčasti a postupy potrebné na riadenie nájomníka služby Power BI.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Definovanie kľúčových zložiek účinného modelu riadenia BI
  • Popis kľúčových prvkov súvisiacich s riadením údajov
  • Konfigurácia, nasadenie a spravovanie prvkov stratégie riadenia BI
  • Nastavenie nastavení Pomocníka a podpory BI

Požiadavky

Znalosť služby Power BI a postupov riadenia v prostredí BI.