Vytvorenie infraštruktúry prístupu k údajom v službe Power BI

Mierne pokročilí
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Práca s lokálnymi zdrojmi údajov vyžaduje konfiguráciu brány medzi službou Power BI a lokálnym zdrojom údajov. Tento modul skúma, ako pracovať s bránami a SQL Server zdrojmi údajov SSAS (Analysis Services), ktoré sa používajú buď na plánované obnovenie, alebo dynamické pripojenia.

Vzdelávacie ciele

Na konci tohto modulu budete vedieť:

  • Oboznámte sa s rozdielmi medzi bránami, rôznymi režimami pripojenia a metódami obnovenia údajov.
  • Popíšte požiadavky siete brány, miesto, kde umiestnite bránu do siete, a ako používať klastrovanie na zabezpečenie vysokej dostupnosti.
  • Škálovanie, monitorovanie a spravovanie výkonu brány a používateľov.

Požiadavky

  • Znalosť služby Power BI a postupov riadenia v prostredí BI. 
  • Odporúčame, aby ste pred začatím tohto modulu dokončili Spravovanie počas dňa, časť 1 študijného programu.