Vloženie obsahu služby Power BI

Mierne pokročilí
Developer
Business Analyst
Power Apps
Power BI

Do svojich aplikácií môžete vložiť ľubovoľný typ obsahu služby Power BI. Vrátane zostáv, vizuálov zostáv, stránkovaných zostáv, tabúľ, dlaždíc tabúľ a prostredia Q&A. Vaša aplikácia môže upravovať existujúce zostavy Služby Power BI alebo vytvárať aj nové.

Vkladanie obsahu služby Power BI je vždy proces na strane klienta. Môžete importovať klientske knižnice, ktoré poskytujú programovú kontrolu nad celým vkladaním. Vkladanie môžete tiež optimalizovať pomocou bootstrapu alebo fázovania vkladania.

Tip

Služba Power BI je v neustálom stave evolúcie, a tak sa určite držíte pri krokoch s novými funkciami, ktoré sú ohlásené na blogu o službe Microsoft Power BI. Možno objavíte nové funkcie a možnosti, ktoré môžete použiť na vylepšenie existujúcich zostáv.

Vzdelávacie ciele

V tomto module sa naučíte:

  • Programovaním vložte všetky typy obsahu služby Power BI.
  • Optimalizujte prostredie vkladania.

Požiadavky

Môžete vyvíjať webové aplikácie a vytvárať pracovné priestory a obsah služby Power BI a poznať dva scenáre vkladania, a to pre vašu organizáciu a pre vašich zákazníkov.