Usporiadanie a zjednodušenie polí Power BI pre používateľov tabuľky

Začiatočníci
Business User
App Maker
Microsoft Power Platform
Power BI

Tento modul poskytuje usmernenie o tom, ako usporiadať údaje tak, aby optimalizovali výkon, umožnili rýchlejší vývoj a zjednodušili proces škálovania.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Identifikujte základné koncepty organizácie v službe Microsoft Power BI.
  • Pripravte zjednodušené a pripravené množiny údajov pre budúcich vývojárov a analytikov.
  • Usporiadajte polia do skupín a intervalov.
  • Upraviť predvolené vlastnosti polí.
  • Identifikujte rozdiely a podobnosti medzi konceptmi služby Tableau a Power BI.

Požiadavky

Prístup k služba Power BI, znalosť funkcie Tableau a pochopenie konceptov Tableau, ako je napríklad zoskupenie polí v priečinkoch, úprava predvolených nastavení a vlastností polí a pridávanie komentárov do polí.