Organizácia a zjednodušenie polí Power BI pre používateľov tabuľky

Začiatočníci
Podnikoví používatelia
Tvorca aplikácie
Microsoft Power Platform
Power BI

Tento modul poskytuje návod na usporiadanie údajov tak, aby optimalizovali výkon, umožnili rýchlejší vývoj a zjednodušili proces škálovania.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Identifikujte základné koncepty organizácie v službe Microsoft Power BI.
  • Pripravte zjednodušené a pripravené množiny údajov pre budúcich vývojárov a analytikov.
  • Usporiadajte svoje polia pomocou skupín a intervalov.
  • Upraviť predvolené vlastnosti polí.
  • Identifikujte rozdiely a podobnosti medzi pojmami Tableau a Power BI.

Požiadavky

Prístup k služba Power BI, znalosť funkcie Tableau a pochopenie konceptov tableau, ako je napríklad zoskupenie polí v priečinkoch, úprava predvolených nastavení a vlastností polí a pridávanie komentárov do polí.