Práca s vizuálmi služby Power BI

Mierne pokročilí
Analytik údajov
Power BI
Microsoft Power Platform

Naučte sa vybrať si spomedzi výnimočných vizuálov, ktoré vám služba Power BI poskytuje. Formátovaním vizuálov sa pozornosť používateľa upriami presne na to, na čo chcete, a zároveň pomáha zjednodušiť čitateľnosť a interpretáciu vizuálu. Naučíte sa tiež používať kľúčové ukazovatele výkonu (KPI).

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Pridanie položiek vizualizácie do zostáv.
  • Výber efektívnej vizualizácie.
  • Formátovanie a konfigurácia vizualizácii.
  • Importovanie vlastného vizuálu.
  • Pridanie vizuálu v jazyku R alebo Python.

Požiadavky

Žiadne