Pridanie vizuálu v jazyku R alebo Python

Dokončené

Ak používate programovací jazyk R alebo Python, môžete ich použiť na vizualizáciu údajov v rámci aplikácie Power BI Desktop. Aplikácia Power BI Desktop obsahuje vstavanú možnosť vizualizácie pre jazyk R aj Python, ku ktorej máte prístup na table Vizualizácie, a proces vytvárania týchto vizuálov je takmer rovnaký. Môžete tiež importovať vlastný vizuál jazyka R alebo Python z Microsoft AppSource.

Poznámka

Ak sa rozhodnete použiť vizuál jazyka R alebo Python a chcete obnoviť údaje v službe Power BI, budete musieť použiť osobnú bránu. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie osobných brán v službe Power BI.

Vytvorenie vizuálu R

Pred vytvorením vizuálu v jazyku R si musíte v lokálnom počítači nainštalovať jazyk R, aby aplikácia Power BI Desktop mohla spúšťať skripty v jazyku R. Jazyk R si môžete bezplatne stiahnuť a nainštalovať z mnohých umiestnení vrátane lokalít Microsoft R Application Network a CRAN Repository.

Ak ste si stiahli a nainštalovali jazyk R, služba Power BI ho automaticky zapne, ale mali by ste overiť, či bol povolený na správnom mieste. V Power BI Desktop vyberte položky Súbor>Možnosti a nastavenia>Možnosti a potom vyberte položku Skriptovanie v jazyku R v zozname možností Globálne. Skontrolujte, či je vaša lokálna inštalácia jazyka R zadaná v rozbaľovacej ponuke Zistené domovské adresáre jazyka R a či správne odráža lokálnu inštaláciu jazyka R, ktorú má Power BI Desktop používať. Na nasledujúcom obrázku je cesta k lokálnej inštalácii jazyka R C:\Program Files\R Open\R-3.5.3.

Výber skriptovania v jazyku R v globálnych možnostiach

Po overení inštalácie jazyka R môžete vytvoriť vizuál v jazyku R.

Vyberte ikonu Vizuál v jazyku R na table Vizualizácie a potom v zobrazenom okne vyberte položku Povoliť. Potom sa na plátne zostavy zobrazí zástupný obrázok vizuálu v jazyku R a pod ním sa zobrazí editor R skriptu.

Výber vizuálu v jazyku R na table vizualizácie

Potom na paneli Pole vyberte polia, ktoré chcete používať v skripte. Zobrazia sa v časti Hodnoty na table Vizualizácie. Údaje v týchto poliach sa použijú na vykreslenie.

Výber polí pre vizuál v jazyku R

Pri výbere alebo odstraňovaní polí sa podporný kód v editore R skriptu automaticky generuje alebo odstraňuje. Na základe vašich výberov editor R skriptu vygeneruje nasledujúci záväzný kód:

  • Editor vytvoril údajový rámec množiny údajov s poľami, ktoré ste pridali.

  • Predvolená agregácia je: nesumarizovať.

  • Podobne ako v prípade vizuálov tabuľky sú polia zoskupené a duplicitné riadky sa zobrazujú len raz.

Po výbere polí môžete napísať R skript, ktorý sa vykreslí do predvoleného zariadenia jazyka R. Po dokončení skriptu vyberte v záhlaví editora R skriptu položku Run (Spustiť).

Spustenie R skriptu

Aplikácia Power BI Desktop identifikuje vykreslenie a prezentuje ho na plátne.

Vytvorenie vizuálu v jazyku Python

Neexistujú žiadne predpoklady na vytvorenie vizuálu v jazyku Python, takže v aplikácii Power BI Desktop môžete začať okamžite výberom ikony Vizuál v jazyku Python na table Vizualizácie. V zobrazenom okne vyberte položku Povoliť a potom sa na plátne zostavy zobrazí zástupný obrázok vizuálu v jazyku Python a pod ním sa zobrazí editor Python skriptu.

Výber vizuálu v jazyku Python

Vizuál jazyka Python môžete ďalej vytvárať rovnakým spôsobom ako pri vytváraní vizuálu jazyka R. V súhrne vyberte polia, napíšte skript jazyka Python a potom vyberte položku Run (Spustiť) v záhlaví editora Python skriptu.

Záhlavie editora Python skriptov

Importovanie vizuálu v jazyku R alebo Python

Ak chcete importovať vizuál v jazyku R alebo Python z AppSource, na table Vizualizácie vyberte ikonu Získať ďalšie vizuály a potom vyberte položku Získať ďalšie vizuály. V zobrazenom okne vyhľadajte a vyberte vizuál v jazyku R alebo Python, ktorý chcete importovať, a potom vyberte položku Pridať.

Importovanie vizuálu z AppSource

Ikona nového vizuálu sa zobrazí pod ikonami ostatných vizuálov na table Vizualizácie.