Kontrola vedomostí

Dokončené

Odpovedzte na nasledujúce otázky a zistite, čo ste sa naučili.

1.

Aké sú výhody používania popisu zostavy?

2.

Ktorá z nasledujúcich možností je jednou zo štyroch súčastí vizualizácie Q&A?

3.

Potrebujete importovať vizuály AppSource vždy, keď ich chcete použiť pri vývoji novej zostavy, nie existujúcej zostavy?