Windows 10 vo vzdelávaní

Mierne pokročilí
K-12 Educator
Windows

Pozrite si to najlepšie zo systému Windows 10 for education, aby ste mohli začať, používať univerzálne aplikácie, písanie rukou a interakciu s rôznymi typmi obsahu a nastaviť nové zariadenia v triede.

Vzdelávacie ciele

  • Orientovať sa v prostredí Windows 10 a využívať aplikácie na učenie a produktivitu.
  • Porozumieť nástrojom na spoluprácu a kreativitu, ktoré sú súčasťou Windows 10 alebo Office 365.
  • Používať Microsoft Edge na zlepšenie čítania s porozumením a interakcie s obsahom.
  • Nastaviť a spravovať celú skupinu zariadení.

Požiadavky

None