Začíname s Azure vo vzdelávaní

Začiatočníci
K-12 Educator
Azure

Azure ponúka Vašej škole 'Platform as a Service' a 'Infrastructure as a Service'. Prenos vašich služieb na Azure vie znížiť náklady spojené so správou a udržiavaním služieb na lokálnych serveroch na Vašej škole. Tento kurz Vám ukáže základy Azure.

Tento obsah bol vytvorený v spolupráci s Hable. Hable je Microsoft Enablement Partner, špecializujúci sa na Office 365 stratégiu, migráciu a tréningy. Je tiež Microsoft Authorised Education Partner (AEP) a Microsoft Global Training Partner.

Vzdelávacie ciele

Na konci tohto modulu budete vedieť:

  • Bude vám poskytnuté základné predstavenie Azure.
  • Naučíte sa, ako vytvárať Virtuálne stroje Azure, aké sú typy, ako ich rozlišovať, ako tvoriť Resource Groups a mnoho ďalšieho.
  • Pochopíte výhodu WordPress stránky na Azure, ako ju založiť, zdroje prevádzky a iné.

Požiadavky

Žiadne