Používajte údaje pomocou služby Power BI

Začiatočníci
Business User
Power BI
Microsoft Power Platform

Chcete podopierať svoje obchodné rozhodnutia údajmi? Zistite, ako na to v službe Power BI. Zistite, ako pracovať v službe Power BI, aby ste mohli tento obsah kontrolovať a pracovať s ním pri prijímaní obchodných rozhodnutí z POČÍTAČA alebo mobilného zariadenia.

Požiadavky

  • Prístup k službe Power BI
  • Aplikácia Predaj a Marketing (poskytnuté v rámci kurzu)
  • Potenciálne licenčné požiadavky

Moduly v tomto študijnom programe

Ako spotrebiteľ môžete použiť služba Power BI na kontrolu obsahu, ktorý s vami niekto zdieľa, a na interakciu s ním. V tomto module sa poskytujú základné informácie, ktoré potrebujete na efektívnu prácu v službe Power BI.

Tento modul presahuje zobrazenie a skúmanie vášho obsahu a vysvetľuje, ako ho používať pri práci so zostavami a tabuľami na to, aby ste mohli odhaliť a zdieľať nové firemné prehľady.

Pomocou Power BI Mobile aplikácií môžete kontrolovať a pracovať s obsahom, ktorý máte k dispozícii v služba Power BI, keď ste na cestách. Tento modul poskytuje informácie potrebné na efektívnu prácu s Power BI Mobile aplikáciami v zariadeniach so systémom iOS, Android a Windows.