Získanie a transformácia údajov pomocou služby Power BI

Začiatočníci
Data Analyst
Power BI

Prvým krokom k prehľadom je Power BI Desktop, kde sa pripájate a transformujete údaje v rámci prípravy na modelovanie údajov. Začnite tu a naučte sa, ako ingestovať a transformovať údaje v službe Power BI.

Požiadavky

Pre tento študijný program neexistujú žiadne predpoklady.

Moduly v tomto študijnom programe

Dozviete sa, ako načítať údaje z rôznych zdrojov údajov vrátane Microsoft Excelu, relačných databáz a úchytov údajov NoSQL. Dozviete sa tiež, ako zlepšiť výkon pri načítavaní údajov.

Power Query obsahuje neuveriteľné množstvo funkcií určených na to, aby vám pomohli s čistením a prípravou údajov na analýzu. Dozviete sa, ako zjednodušiť zložitý model, zmeniť typy údajov, premenovať objekty a otáčať údaje. Naučíte sa tiež profilovať stĺpce tak, aby ste vedeli, ktoré stĺpce obsahujú cenné údaje potrebné na hlbšiu analýzu.