Úvod do správy služby Power BI

Začiatočníci
Mierne pokročilí
Data Analyst
Power BI

Vysvetlenie licencovania a správy prostredia služby Power BI vrátane povinností správcu a nastavenia nájomníka služby Power BI.

Požiadavky

Pre tento študijný program neexistujú žiadne predpoklady.

Moduly v tomto študijnom programe

Spravovanie služby Power BI predstavuje správu nastavení, ktoré riadia fungovanie služby Power BI, v rámci celej organizácie. Používatelia s rolami správcu konfigurujú, monitorujú a poskytujú prostriedky organizácie. Tento modul poskytuje prehľad rol, úloh a nástrojov spravovania, ktorý vám pomôže začať.

Prostredie služby Power BI je vytvorené prostredníctvom Centra spravovania Office 365 a nachádza sa v kontajneroch Office 365. Prostredie pozostáva zo služieb Office 365, Azure Active Directory a Power BI. Služba Azure Active Directory (AAD) poskytuje chrbtovú kosť prostredia, pretože tu môžete vytvárať používateľov a priraďovať licencie pomocou funkcie AAD.

Práca s lokálnymi zdrojmi údajov vyžaduje konfiguráciu brány medzi službou Power BI a lokálnym zdrojom údajov. Tento modul skúma, ako pracovať s bránami a SQL Server zdrojmi údajov služby Analysis Services (SSAS), ktoré sa používajú buď na plánované obnovenie, alebo na dynamické pripojenia.