PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals

Začiatočníci
Podnikoví používatelia
Dynamics 365
Finance and Operations
Microsoft Power Platform

Získajte informácie o podnikovej hodnote a funkciách produktov platformy Microsoft Power Platform. Vytvorte jednoduchú aplikáciu Power Apps, prepojte údaje so službou Microsoft Dataverse, vytvorte tabuľu služby Power BI, automatizujte proces pomocou aplikácie Power Automate a vytvorte chatbota pomocou služby Power Virtual Agents

Požiadavky

Žiadne

Moduly v tomto študijnom programe

Poznámka

Effective October 12, 2022, Power Apps portals is Power Pages. More information: Microsoft Power Pages is now generally available (blog) We will soon migrate and merge the Power Apps portals modules with Power Pages.

Learn about the components of Microsoft Power Platform, the business value for customers, and security of the technology.

Získajte informácie o základoch služby Dataverse a preskúmajte spôsoby pripojenia a prispôsobenia pripojení údajov k aplikáciám Microsoft Power Platformy.

Learn about the value and capabilities of Power Apps and ways other organizations have leveraged this technology to build simple applications for their business.

Power Apps allows businesses to create custom solutions for everyday problems. In this module, you will learn how to build and customize a canvas app from scratch.

Learn how you can leverage Power Apps to create model-driven apps with little or no code.

Microsoft Power Automate is all about process automation. Power Automate allows anyone with knowledge of the business process to create repeatable flows that when triggered leap into action and perform the process for them.

Learn how you can leverage Power Automate to build simple workflow to help improve productivity and simplify tasks.

Zistite, ako môžete využiť službu Power BI na jednoduché vytváranie zostáv a tabúľ s interaktívnymi vizualizáciami, a zistite, ako iné organizácie použili toto riešenie na rozvoj obchodných výsledkov s akčnými prehľadmi.

Služba Power BI pomáha podnikovým používateľom aj vývojárom jednoducho analyzovať, vizualizovať a spolupracovať na údajoch. V tomto module sa naučíte, ako to urobiť bez ovplyvnenia základnej množiny údajov.

Learn about the value and capabilities of Power Virtual Agents and ways organizations can leverage this technology to build chatbot solutions for their business.