Konec podpore za SQL Server 2012 in Windows Server 2012/2012 R2

                              Pojdite sem za iskanje življenjskega cikla vašega izdelka.

Podpora za SQL Server 2012 se konča 12. julija 2022, za Windows Server 2012/2012 R2 pa 10. oktobra 2023. Po teh datumih za ta izdelka ne bodo več na voljo varnostne posodobitve, posodobitve, ki niso varnostne, odpravljanje napak, tehnična podpora ali posodobitev spletnih tehničnih vsebin.

Microsoft zaradi varnega delovanja priporoča strankam, da aplikacije in delovne obremenitve preselijo v Azure. Azure SQL Managed Instance je v celoti upravljan in vedno posodobljen (PaaS). Stranke lahko, če želijo dodatna tri leta brezplačnih razširjenih varnostnih posodobitev, izvedejo tudi prestavitev v Azure Virtual Machines, vključno z Azure Dedicated Host, Azure VMware Solution in Azure Stack (Hub, HCI, Edge).

Stranke, ki potrebujejo rešitev na mestu uporabe, lahko nadgradijo na Windows Server 2022 in SQL Server 2019. Upravičene stranke s Software Assurance na podlagi Enterprise Agreement lahko razširjene varnostne posodobitve kupijo tudi za Windows Server 2012/2012 R2 in SQL Server 2012.

Opomba

Podpora z razširjenimi varnostnimi posodobitvami za SQL Server 2008/R2 in Windows Server 2008/R2 se konča 12. julija 2022 oziroma 10. januarja 2023. Stranke, ki za nadgradnjo potrebujejo več časa, lahko, če želijo še eno leto prejemati brezplačne razširjene posodobitve, svoje strežnike prestavijo v Azure.

Tukaj lahko najdete dodatne vire in informacije: