Dynamics C5 2014

Dynamics C5 2014 je v skladu s fiksnim pravilnikom o življenjskem ciklu.

Datumi podpore so prikazani v pacifiškem časovnem pasu (PT) – Redmond, WA, ZDA.

Datumi podpore

Seznam Začetni datum Končni datum podpore
Dynamics C5 2014 2013-12-29T00:00:00.000-08:00 2018-01-09T22:59:59.999-08:00