Microsoft Mediaroom

Microsoft Mediaroom je v skladu s pravilnikom o fiksnem življenjskem ciklu.

To velja za naslednje izdaje: Application Services 1.0, Client 2.0, Client 2.1, Server 2.0, Server 2.1

Datumi podpore so prikazani v pacifiškem časovnem pasu (PT) – Redmond, WA, ZDA.

Datumi podpore

Seznam Začetni datum Končni datum podpore
Microsoft Mediaroom 2010-08-03T00:00:00.000-08:00

Opomba

Ericsson je leta 2013 kupil izdelke Microsoft Mediaroom. Več informacij najdete v objavi za javnost. Stranke, ki potrebujejo podporo, jo dobijo tukaj.

Opomba

Microsoft Mediaroom Client 2.1 je bil izdan 27. decembra 2011.

Izdaje

  • Application Services 1.0
  • Client 2.0
  • Client 2.1
  • Server 2.0
  • Server 2.1