Upravitelj konfiguracije Microsoft System Center 2012 R2

Upravitelj konfiguracije za Microsoft System Center 2012 R2 sledi pravilniku o fiksnem življenjskem ciklu.

Datumi podpore so prikazani v pacifiškem časovnem pasu (PT) – Redmond, WA, ZDA.

Datumi podpore

Seznam Začetni datum Končni datum podpore Podaljšani končni datum
Upravitelj konfiguracije Microsoft System Center 2012 R2 2014-01-16T00:00:00.000-08:00 2017-07-11T22:59:59.999-08:00 2022-07-12T22:59:59.999-08:00

Izdaje

Version Začetni datum Končni datum
Service Pack 1 2015-05-12T00:00:00.000-08:00 2022-07-12T22:59:59.999-08:00
Original Release 2014-01-16T00:00:00.000-08:00 2016-07-12T22:59:59.999-08:00