Publisher 2013

Publisher 2013 je v skladu s fiksnim pravilnikom o življenjskem ciklu.

To velja za naslednje izdaje: Standard

Datumi podpore so prikazani v pacifiškem časovnem pasu (PT) – Redmond, WA, ZDA.

Datumi podpore

Seznam Začetni datum Končni datum podpore Podaljšani končni datum
Publisher 2013 2013-01-09T00:00:00.000-08:00 2018-04-10T22:59:59.999-08:00 2023-04-11T22:59:59.999-08:00

Izdaje

  • Standard