Predgovor

Power Apps je odličen način za hitro izdelavo poslovnih aplikacij. Power Apps Studio omogoča nešolanim razvijalcem, ki bolje razumejo razumevanje in reševanje poslovnih težav kot tehnične odtenke, povezane s pisanjem kode, aktivno sodelovanje pri ustvarjanju poslovnih rešitev. Netehnični uporabnik lahko z nizkokodnim orodjem hitro dodela oblikovanje aplikacije in določi, kako naj deluje. Power Apps podpira povezovalnike, ki lahko integrirajo aplikacijo s širokim obsegom podatkovnih virov in storitev.

Nešolani razvijalec lahko sodeluje s profesionalnim razvijalcem, ki uvaja povezovalnike za te storitve. Storitve nato izvajajo bolj zapletene dele sistema, ki zahtevajo dostop do podatkov in zapleteno obdelavo. Nešolani razvijalec lahko nato te povezovalnike priključi v aplikacijo. Rezultat je pospešen postopek načrtovanja, izdelave in uvajanja poslovnih aplikacij.

Namen tega priročnika je povzeti način, na katerega lahko nešolani in poklicni razvijalci sodelujejo v skladu s spojnim pristopom k razvijanju. Ko boste napredovali skozi ta priročnik, boste igrali vlogo različnih udeležencev v tem procesu, da boste ustvarili zapleteno, popolnoma funkcionalno rešitev, ki združuje Power Apps in storitve Azure.