Делите путем


Текстуална својства у услузи Power Apps

Конфигуришите текст који се приказује на контроли, као наговештај када корисник уписује податке, и одредите остале карактеристике повезане са текстом.

Изглед текста

Font – Назив породице фонтова у којој се текст приказује.

FontWeight – Дебљина текста у контроли: подебљано, полуподебљано, нормално или танко.

Italic – Да ли је текст у контроли исписан у курзиву.

Size – Величина фонта текста који се приказује у контроли.

Strikethrough – Да ли је текст који се приказује у контроли прецртан линијом.

Underline – Да ли је текст који се приказује у контроли подвучен линијом.

Положај текста

Align – Локација текста у односу на хоризонтални центар контроле.

LineHeight – Одстојање између нпр. редова текста или ставки у листи.

VerticalAlign – Локација текста у контроли у односу на вертикални центар те контроле.

Напомена

Можете ли нам рећи о својим жељеним поставкама језика у документацији? Испуните кратку анкету. (имајте на уму да је ова анкета на енглеском језику)

Анкета ће трајати око седам минута. Не прикупљају се лични подаци (изјава о приватности).