Делите путем


Ознаке Dataverse ентитета

Напомена

Од 12. октобра 2022. Power Apps портали постају Power Pages. Више информација: Услуга Microsoft Power Pages је сада општедоступна (блог)
Ускоро ћемо мигрирати и објединити документацију о Power Apps порталима са документацијом о услузи Power Pages.

Microsoft Dataverse ознаке ентитета се користе за учитавање и приказивање Dataverse података или користе друге услуге оквира Power Apps портала. Ове ознаке су додаци специфични за систем Dataverse за Liquid језик.

графикон

Додаје Power Apps графикон на веб-страницу. Ознака графикона може да се дода у поље „Копирај“ на веб-страници или у пољу „Извор“ у веб-предлошку. За кораке додавања Power Apps графикона на веб-страницу, погледајте Додавање графикона на веб-страницу на порталу.

{% chart id:"EE3C733D-5693-DE11-97D4-00155DA3B01E" viewid:"00000000-0000-0000-00AA-000010001006" %}

Параметри

Постоје два параметра која треба да наведете са ознаком графикона: ID графикона и viewid.

ID графикона

ID визуелизације графикона. То можете да добијете извозом графикона.

viewid

ID табеле када се отвори у уређивачу приказа.

powerbi

Додаје Power BI контролне табле и извештаје у оквиру странице. Ознака може да се дода у поље Копија на веб-страници или у пољу Извор у веб-предлошку. Кораке за додавање Power BI извештаја или контролне табле веб-страници на порталу потражите у Додавање Power BI извештаја или контролне табле веб-страници на порталу.

Напомена

Да би ознака радила, морате да омогућите Power BI интеграцију из центра за администрацију Power Apps портала. Ако Power BI интеграција није омогућена, контролна табла или извештај се неће приказати.

Параметри

Ознака powerbi прихвата следеће параметре:

path

Путања Power BI извештаја или контролне табле. Ако су Power BI извештај или контролна табла безбедни, морате да одредите тип потврде идентитета.

{% powerbi authentication_type:"powerbiembedded" path:"https://app.powerbi.com/groups/00000000-0000-0000-0000-000000000000/reports/00000000-0000-0000-0000-000000000001/ReportSection01" %}

authentication_type

Тип потврде идентитета је обавезан за Power BI извештај или контролну таблу. Важеће вредности за овај параметар су:

  • Анонимно: омогућава вам да уградите објављивање Power BI извештаја на вебу. Подразумевани тип потврде идентитета је „Анонимно“. Када користите тип потврде идентитета као Анонимни корисник, морате добити URL адресу Power BI извештаја као што је описано у чланку Објављивање на вебу из услуге Power BI

  • AAD: омогућава вам да делите безбедне Power BI извештаје или контролне табле са Power BI Azure Active Directory овлашћеним корисницима.

  • powerbiembedded: омогућава вам да делите безбедне Power BI извештаје или контролне табле са спољним корисницима који немају лиценцу за Power BI или подешавање потврде идентитета путем Azure Active Directory. За информације о подешавању услуге Power BI Embedded, погледајте Омогућавање Power BI Embedded услуге.

Приликом додавања безбедног Power BI извештаја или контролне табле, уверите се да су дељени са услугама Azure Active Directory или Power BI Embedded за портал.

Напомена

Вредности за параметар authentication_type разликују велика и мала слова.

{% powerbi authentication_type:"AAD" path:"https://app.powerbi.com/groups/00000000-0000-0000-0000-000000000000/reports/00000000-0000-0000-0000-000000000001/ReportSection01" %}

Можете и да Филтерирате извештај према једној или више вредности. Синтакса за Филтерирање извештаја је:

URL?filter=Table/Field eq 'value'

На пример, рецимо да желите да Филтерирате извештај како бисте видели податке за контакт под именом Бане Видић. URL адреси морате да приложите следеће податке:

?filter=Executives/Executive eq 'Bane Vidic'

Комплетни кôд ће бити:

{% powerbi authentication_type:"AAD" path:"https://app.powerbi.com/groups/00000000-0000-0000-0000-000000000000/reports/00000000-0000-0000-0000-000000000001/ReportSection01?filter=Executives/Executive eq 'Bert Hair'" %}

Још информација за филтрирање извештаја: Филтрирање извештаја користећи параметре ниске упита у URL адреси

Напомена

Анонимни извештај не подржава Филтерирање.

Можете и да креирате динамичку путању коришћењем capture Liquid променљиве као у наставку:

{% capture pbi_path %}https://app.powerbi.com/groups/00000000-0000-0000-0000-000000000000/reports/00000000-0000-0000-0000-000000000001/ReportSection01?filter=Executives/Executive eq '{{user.id}}'{% endcapture %}
{% powerbi authentication_type:"AAD" path:pbi_path %}

Још информација о Liquid променљивој: Променљиве ознаке

tileid

Приказује наведену плочицу контролне табле. Морате да наведете ID плочице.

{% powerbi authentication_type:"AAD" path:"https://app.powerbi.com/groups/00000000-0000-0000-0000-000000000000/dashboards/00000000-0000-0000-0000-000000000001" tileid:"00000000-0000-0000-0000-000000000002" %}

улоге.

Улоге додељене Power BI извештају. Овај параметар ради само када је параметар authentication_type је подешен на powerbiembedded.

Ако сте дефинисали улоге у Power BI и доделили сте их извештајима, морате навести одговарајуће улоге у powerbi Liquid ознаци. Улоге вам омогућују да Филтерирате податке који ће се приказати у извештају. Можете навести више улога одвојених зарезом. За још информација о дефинисању улога у Power BI, погледајте Безбедност на нивоу реда (RLS) са Power BI.

{% powerbi authentication_type:"powerbiembedded" path:"https://app.powerbi.com/groups/00000000-0000-0000-0000-000000000000/reports/00000000-0000-0000-0000-000000000000/ReportSection2" roles:"Region_East,Region_West" %}

Ако сте доделили улогу Power BI извештају, а нисте навели параметар улоге у Liquid ознаци или нисте навели улогу у параметру, приказиваће се грешка.

Савет

Ако желите да користите веб-улоге дефинисане на вашем порталу као Power BI улоге, можете да дефинишете променљиву и доделите јој улоге. Затим можете користити дефинисану променљиву у Liquid ознаци.

Рецимо да сте дефинисали две веб-улоге као Регион_исток и Регион_запад на вашем порталу. Можете им се придружити помоћу кода: {% assign webroles = user.roles | join: ", " %}

У горњем исечку кода, webroles је променљива и у њој ће бити смештене улоге Регион_исток и Регион_запад.

Користите на следећи начин променљиву webroles у Liquid ознаци:

{% powerbi authentication_type:"powerbiembedded" path:"https://app.powerbi.com/groups/00000000-0000-0000-0000-000000000000/reports/00000000-0000-0000-0000-000000000000/ReportSection2" roles:webroles%}

editable

Визуелизује дати CMS објекат Power Apps портала као онај који може да се уређује на порталу, за кориснике са дозволом за уређивање садржаја за тај објекат. Објекти који могу да се уређују обухватају страницу, исечке и веб-везе.

{% editable page 'adx_copy' type: 'html', title: 'Page Copy', escape: false, liquid: true %}

{% editable snippets Header type: 'html' %}

<!--

An editable web link set required a specific DOM structure, with

certain classes on the containing element, as demonstrated here.

-->

{% assign primary_nav = weblinks[Primary Navigation] %}

{% if primary_nav %}

<div {% if primary_nav.editable %}class=xrm-entity xrm-editable-adx_weblinkset{% endif %}>

<ul>

<!-- Render weblinks... -->

</ul>

{% editable primary_nav %}

</div>

{% endif %}

Параметри

Први параметар који се може уређивати је објекат који се може уређивати, као што су скуп веб-веза, исечци или тренутна страница. Опционални други параметар је за навођење имена атрибута или кључа унутар тог објекта који ће се визуелизовати и уређивати. Та вредност може бити назив атрибута табеле или назив исечка, на пример.

Након ових почетних параметара, ознака подржава многе опционално именоване параметре.

класа

Одређује вредност атрибута class за основни елемент визуелизован овом ознаком.

подразумевано

Подразумевана вредност која се приказује у случају да је ставка коју је могуће уређивати без вредности.

escape

Логичка вредности која указује да ли ће вредност визуелизована овом ознаком бити HTML кодирана. Подразумевано, та вредност је „нетачно“.

liquid

Логичка вредност која наводи да ли ће Liquid кôд предлошка који се налази унутар текстуалне вредности визуелизоване овом ознаком бити обрађен. Подразумевано, та вредност је „тачно“.

tag

Име спремишта HTML ознака које ће приказивати ова ознака. Ова ознака ће подразумевано приказивати div елементе. Препоручује се да бирате div или span као вредност овог параметра.

title

Наводи ознаку за ову ставку коју је могуће уређивати у оквиру интерфејса за уређивање садржаја. Ако ништа није наведено, препознатљива ознака ће бити аутоматски генерисана.

type

Вредност ниске која наводи тип интерфејса за уређивање који ће бити представљен, за изменљиве текстуалне вредности. Важеће вредности за овај параметар су html или text. Подразумевано подешавање је html.

entitylist

Учитава дату листу, по имену или ID-у. Својствима листе се затим може приступити коришћењем објекта entitylist који ће бити доступан унутар блока ознаке. Да бисте приказали записе са стварним резултатима листе, користите ознаку entityview унутар блока.

Ако је листа успешно учитана, биће визуелизован садржај унутар блока. Ако листа није пронађена, садржај блока неће бити визуелизован.

{% entitylist name:My List %}

Loaded list {{ entitylist.adx_name }}.

{% endentitylist %}

Подразумевано, објекту entitylist биће додељено име променљиве entitylist. Опционално, могуће је навести друго име променљиве.

{% entitylist my_list = name:My List %}

Loaded list {{ my_list.adx_name }}.

{% endentitylist %}

Параметри

Наведите само један атрибут између ID-а, назива или кључа да бисте изабрали листу за учитавање.

id

Учитава листу према GUID ID-у. id мора да буде ниска коју је могуће рашчланити као GUID.

{% entitylist id:936DA01F-9ABD-4d9d-80C7-02AF85C822A8 %}

Loaded list {{ entitylist.adx_name }}.

{% endentitylist %}

Уобичајено, неће се користити дословне GUID ниске. Уместо тога, id ће бити наведено коришћењем GUID својства друге променљиве.

{% entitylist id:page.adx_entitylist.id %}

Loaded list {{ entitylist.adx_name }}.

{% endentitylist %}

name

Учитава листу према називу.

{% entitylist name:My List %}

Loaded list {{ entitylist.adx_name }}.

{% endentitylist %}

key

Учитава листу према ID-у или називу. Ако могуће рашчланити наведену вредност кључа као GUID, листа ће се учитати према ID-у. У супротном ће бити учитана према имену.

<!-- key_variable can hold an ID or name -->

{% entitylist key:key_variable %}

Loaded list {{ entitylist.adx_name }}.

{% endentitylist %}

language_code

Power Apps целобројни кôд језика за бирање локализованих ознака листе које ће бити учитане. Ако није наведен language_code, користиће се подразумевани језик Power Apps везе апликације на порталу.

{% entitylist name:"My List", language_code:1033 %}

Loaded list {{ entitylist.adx_name }}.

{% endentitylist %}

entityview

Учитава дати Power Apps приказ, по имену или ID-у. Својствима приказа ߝ приказом метаподатака колоне, записом резултата са нумерисаним страницама итд. је затим могуће приступити коришћењем објекта entityview који ће бити доступан унутар блока ознаке.

Ако је приказ успешно учитан, биће визуелизован садржај унутар блока. Ако приказ није пронађен, садржај блока неће бити визуелизован.

{% entityview logical_name:'contact', name:"Active Contacts" %}

Loaded entity view with {{ entityview.total_records }} total records.

{% endentityview %}

Подразумевано, објекту entityview биће додељено име променљиве entityview. Опционално, могуће је навести друго име променљиве.

{% entityview my_view = logical_name:'contact', name:"Active Contacts" %}

Loaded entity view with {{ my_view.total_records }} total records.

{% endentityview %}

Ако је entityview угнежђен унутар блока entitylist, наследиће његову подразумевану конфигурацију (величину странице са резултатима, опције филтера итд.) са листе. Ако нису наведени id приказа или „name“ параметара за entityview, учитаће се подразумевани приказ из приложене entitylist.

{% entitylist id:page.adx_entitylist.id %}

{% entityview %}

Loaded default view of the list associated with the current page, with {{ entityview.total_records }} total records.

{% endentityview %}

{% endentitylist %}

Параметри

Наведите или ID или логичко_име са именом да бисте изабрали Power Apps приказ за учитавање. Ако ниједно није наведено, а ознака entityview је угнежђена унутар ознаке entitylist, подразумевани приказ приложене entitylist ће бити учитан.

id

id мора да буде ниска коју је могуће рашчланити као GUID.

{% entityview id:936DA01F-9ABD-4d9d-80C7-02AF85C822A8 %}

Loaded entity view {{ entityview.name }}.

{% endentityview %}

Уобичајено, неће се користити дословне GUID ниске. Уместо тога, id ће бити наведено коришћењем GUID својства друге променљиве.

{% entityview id:request.params.view %}

Loaded entity view {{ entityview.name }} using view query string request parameter.

{% endentityview %}

logical_name

Логичко име Power Apps ентитета за приказ који ће се учитати. Мора да се користи у комбинацији са „name“.

{% entityview logical_name:'contact', name:"Active Contacts" %}

Loaded entity view with {{ entityview.total_records }} total records.

{% endentityview %}

name

Power Apps име за приказ који ће се учитати. Мора да се користи у комбинацији са logical_name.

{% entityview logical_name:'contact', name:"Active Contacts" %}

Loaded entity view with {{ entityview.total_records }} total records.

{% endentityview %}

filter

Наводи да се приказ резултата Филтерира према кориснику или налогу. Мора да има вредност ниске „корисник“ или „налог“.

{% entityview id:request.params.view, filter:'user' %}

Loaded entity view with {{ entityview.total_records }} total records.

{% endentityview %}

Уобичајени случај коришћења јесте подешавање овог параметра на основу захтева.

{% entityview id:request.params.view, filter:request.params.filter %}

Loaded entity view with {{ entityview.total_records }} total records.

{% endentityview %}

metafilter

Наводи израз за филтер метаподатака листе ентитета према којем се филтрира приказ резултата. Овај параметар је важећи само када се користи entityview у комбинацију са entitylist. У већини случајева, овај параметар се заснива на захтеву.

{% entitylist id:page.adx_entitylist.id %}

{% entityview id:request.params.view, metafilter:request.params.mf %}

Loaded entity view with {{ entityview.total_records }} total records.

{% endentityview %}

{% endentitylist %}

order

Наводи израз сортирања за распоређивање резултата приказа. Израз сортирања може да садржи један или више логичких имена атрибута ентитета, праћених смером сортирања растуће или опадајуће.

{% entityview id:request.params.view, order:'name ASC, createdon DESC' %}

Loaded entity view with {{ entityview.total_records }} total records.

{% endentityview %}

Уобичајени случај коришћења јесте подешавање овог параметра на основу захтева.

{% entityview id:request.params.view, order:request.params.order %}

Loaded entity view with {{ entityview.total_records }} total records.

{% endentityview %}

page

Наводи страницу са резултатима странице за учитавање. Ако овај параметар није наведен, прва страница са резултатима ће бити учитана.

Овај параметар мора бити прослеђен као целобројна вредност или као ниска коју је могуће рашчланити као цео број. Ако је наведена вредност за овај параметар, али вредност је нула или је на други начин није могуће рашчланити као цео број, учитаће се прва страница са резултатима.

{% entityview id:request.params.view, page:2 %}

Loaded page {{ entityview.page }} of entity view with {{ entityview.total_records }} total records.

{% endentityview %}

Уобичајени случај коришћења јесте подешавање овог параметра на основу захтева.

{% entityview id:request.params.view, page:request.params.page %}

Loaded page {{ entityview.page }} of entity view with {{ entityview.total_records }} total records.

{% endentityview %}

page_size

Наводи број резултата за учитавање за тренутну страницу са резултатима. Ако за овај параметар није наведена вредност, а entityview се користи унутар блока entitylist, користиће се величина странице са листом. Ако није унутар блока entitylist, користиће се подразумевана вредност 10.

Овај параметар мора бити прослеђен као целобројна вредност или као ниска коју је могуће рашчланити као цео број. Ако је наведена вредност за овај параметар, али вредност је нула или је на други начин није могуће рашчланити као цео број, користиће се подразумевана величина странице.

{% entityview id:request.params.view, page_size:20 %}

Loaded entity view with {{ entityview.total_records }} total records.

{% endentityview %}

Уобичајени случај коришћења јесте подешавање овог параметра на основу захтева.

{% entityview id:request.params.view, page_size:request.params.pagesize %}

Loaded entity view with {{ entityview.total_records }} total records.

{% endentityview %}

search

Наводи израз претраге према којем ће се Филтерирати резултати приказа. Једноставни изрази претраге кључних речи ће се Филтерирати према томе да ли атрибути почињу са кључном речи. У израз је могуће укључити и џокер знакове *.

{% entityview id:request.params.view, search:'John\*' %}

Loaded entity view with {{ entityview.total_records }} total matching records.

{% endentityview %}

Уобичајени случај коришћена јесте подешавање овог параметра на основу захтева, тако да филтер претраге може поставити на основу уноса корисника.

{% entityview id:request.params.view, search:request.params.search %}

Loaded entity view with {{ entityview.total_records }} total matching records.

{% endentityview %}

language_code

Power Apps целобројни код језика за бирање локализованих ознака приказа ентитета (ознаке за заглавље колоне итд.) који ће се учитати. Ако није наведен language_code, користиће се подразумевани језик Power Apps везе апликације на порталу.

Ако се entityview користи у оквиру блока entitylist, entityview ће наследити његову конфигурацију кода језика из ентитета entitylist.

{% entityview logical_name:'contact', name:"Active Contacts", language_code:1033 %}

Loaded entity view {{ entityview.name }}.

{% endentitylist %}

searchindex

Извршава упит према индексу претраге преко портала. Одговарајућим резултатима се може приступити коришћењем ентитета searchindex који ће бити доступан унутар блока ознаке.

{% searchindex query: 'support', page: params.page, page_size: 10 %}

{% if searchindex.results.size > 0 %}

<p>Found about {{ searchindex.approximate_total_hits }} matches:</p>

<ul>

{% for result in searchindex.results %}

<li>

<h3><a href={{ result.url | escape }}>{{ result.title | escape }}</a></h3>

<p>{{ result.fragment }}</p>

</li>

{% endfor %}

</ul>

{% else %}

<p>Your query returned no results.</p>

{% endif %}

{% endsearchindex %}

<style>

    .highlight {background-color: #FFFCAC;}

</style>

Подразумевано, објекту индекса претраге биће додељено име променљиве searchindex. Опционално, могуће је навести друго име променљиве.

{% searchindex liquid_search = query: 'support', page: params.page, page_size: 10 %}

{% if liquid_search.results.size > 0 %}

...

{% endif %}

{% endsearchindex %}

Параметри

Ознака searchindex прихвата следеће параметре.

query

Упит који се користи за упаривање резултата. Овај параметар је намењен да прихвата кориснички дефинисани део упита индекса (ако постоји).

{% searchindex query: 'support' %}

...

{% endsearchindex %}

Уобичајени случај коришћења јесте подешавање овог параметра на основу захтева.

{% searchindex query: request.params.query %}

...

{% endsearchindex %}

Овај параметар подржава синтаксу Lucene анализатора упита.

filter

Додатни упит који се користи за упаривање резултата. Овај параметар намењен је да прихвати филтер којег је навео програмер за резултате, ако то жели.

{% searchindex query: request.params.query, filter: '+statecode:0' %}

...

{% endsearchindex %}

Овај параметар подржава синтаксу Lucene анализатора упита.

Напомена

Разлика између ознака filter и query јесте да док ће обе опције прихватити синтаксу Lucene анализатора упита, query је намењен да више прашта начин на који је синтакса рашчлањена ߝ као да се очекује да већина крајњих корисника неће бити свесна синтаксе. Тако у случају да рашчлањивање ознаке query према овој синтакси не успе, цео упит ће бити изузет и прослеђен као текст упита. filter, са друге стране, ће бити стриктно рашчлањен и враћа грешку у случају неважеће синтаксе.

logical_names

Логичка имена Power Apps ентитета за које ће бити ограничено упаривање резултата, као ниска раздвојена зарезом. Ако није наведено, сви ентитети који се подударају биће враћени.

{% searchindex query: request.params.query, logical_names: 'kbarticle,incident' %}

...
>
{% endsearchindex %}

page

Страница са резултатима претраге која се враћа. Ако није наведена, вратиће се прва страница (1).

{% searchindex query: request.params.query, page: 2 %}

...

{% endsearchindex %}

Уобичајени случај коришћења јесте подешавање овог параметра на основу захтева.

{% searchindex query: request.params.query, page: request.params.page %}

...

{% endsearchindex %}

page_size

Величина странице са резултатима која се враћа. Ако није наведено, користиће се подразумевана величина 10.

{% searchindex query: request.params.query, page_size: 20 %}

...

{% endsearchindex %}

entityform

У потпуности визуелизује Power Apps конфигурисане основне обрасце, по називу или ID-у.

Напомена

Ознака entityform је доступна само за коришћење у садржају приказаном унутар предлошка странице засноване на веб-предлошку. Покушај коришћења ознаке унутар предлошка странице заснованог на поновном писању неће ништа приказати. Можете визуелизовати само једну entityform или webform ознаку по страници. entityform или webform ознаке након прве неће бити приказане.

{% entityform name: 'My Basic Form' %}

Параметри

name

Назив основног обрасца који желите да учитате.

{% entityform name:My Basic Form %}

webform

У потпуности визуелизује Power Apps конфигурисан образац са више корака, по називу или ID-у. Ознака webform је доступна само за коришћење у садржају приказаном унутар предлошка странице засноване на веб-предлошку. Покушај коришћења ознаке унутар предлошка странице заснованог на поновном писању неће ништа приказати. Можете визуелизовати само једну entityform или webform ознаку по страници. entityform или webform ознаке након прве неће бити приказане.

{% webform name: 'My Multistep Form' %}

Параметри

name

Назив обрасца са више корака који желите да учитате.

{% webform name:My Multistep Form %}

codecomponent

Дозвољава вам да уградите компоненте кода користећи Liquid ознаку. На пример, додавање мапе приказује прилагођену контролу на веб-страници.

Важно

  • Ово је прелиминарна функција.
  • Функције прегледа нису намењене за коришћење у производњи и могу да имају ограничене функционалности. Ове функције су доступне пре званичног објављивања како би клијенти могли раније да им приступе и пруже повратне информације.

Параметри

name

ID или назив компоненте кода.

property

Вредности својстава које компонента кода очекује треба да се прослеђују као пар кључ/вредност раздвојен знаком „:“ (двотачка), где је кључ назив својства, а вредност је вредност JSON ниске.

{% codecomponent name:abc\_SampleNamespace.MapControl controlValue:'Space Needle' controlApiKey:<API Key Value> %}

Напомена

Потребна својства могу бити различита у зависности од компоненте коју одаберете.

Погледајте Коришћење Liquid ознаке предлошка компоненти кода.

Погледајте и

Ознаке контроле тока
Ознаке итерације
Променљиве ознаке
Ознаке предлошка

Напомена

Можете ли нам рећи о својим жељеним поставкама језика у документацији? Испуните кратку анкету. (имајте на уму да је ова анкета на енглеском језику)

Анкета ће трајати око седам минута. Не прикупљају се лични подаци (изјава о приватности).