Deli putem


Uređivanje poruka sistemskih entiteta i imena za prikaz

Ova tema se odnosi na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Za Power Apps verziju ove teme, pogledajte: Uređivanje poruka o sistemskom entitetu u Power Apps

Podrazumevano ime za prikaz nekih sistemskih entiteta se koristi u tekstu korisničkog interfejsa i u porukama o greškama. Ako promenite ime za prikaz, trebalo bi da ažurirate i poruke koje koriste podrazumevano ime za prikaz. Na primer, ako promenite ime za prikaz „Poslovni kontakt“ u „Preduzeće“, možete i dalje da vidite poruku o grešci u kojoj je staro ime.

U istraživaču rešenja, ispod entiteta, ako vidite kvor "Poruke " možete da uređujete određeni tekst koji uključuje reference na originalni entitet ime za prikaz. Ovaj tekst se uređuje direktno. Otvorite poruku da biste videli obrazac sa ova tri polja:

Polje Opis
Podrazumevana niska za prikaz Prikazuje izvorni tekst.
Prilagođena niska za prikaz Uredite ovaj tekst da biste promenili nisku za prikaz.
Komentar Opcionalno. Unesite komentar o to me šta ste i zbog čega promenili.

Neki tekstovi poruka mogu da sadrže čuvare mesta. To su brojevi uokvireni zagradom sa obe strane. Na primer: {0}. Ovi čuvari mesta omogućavaju umetanje teksta u poruku. Ukoliko uređujete poruke, pazite na to da zadržite takve čuvare mesta.

Pogledajte i

Kreiranje ili uređivanje entiteta