Kako kupiti Microsoft Cloud for Sustainability?

Možete da Microsoft Cloud for Sustainability kupite kao deo Ugovora o preduzeću (EA). Obratite se izvršnom direktoru Microsoft naloga da biste kupili Microsoft Cloud for Sustainability. Takođe možete da se obratite dobavljaču rešenja u oblaku (CSP).

Detaljne informacije o cenama potražite Microsoft Cloud for Sustainability u vodiču za cene koji je dostupan na marketinškom sajtu.

Kupovina Microsoft Cloud for Sustainability preko CSP-a

Microsoft CSP može blisko da sarađuje sa vama kako bi vam pomogao da razumete potrebe preduzeća ili organizacije. Koristite portal Microsoft partner centra da biste pronašli partnera koji ispunjava vaše zahteve.

Licenciranje Microsoft Sustainability Manager

Klijentima su potrebna dva SKU-a za Microsoft Sustainability Manager rešenje. Svaki stanar je obavezan da rasporedi Microsoft Sustainability Manager MJ; ovo je MJ na nivou stanara. Pored toga, za svakog korisnika u zakupu od kupca se traži da rasporedi Microsoft Sustainability Manager USL; ovo je MJ zasnovana na korisničkom nivou.

Belešku

Power Apps prava Power Automate korišćenja su uključena u Microsoft Sustainability Manager USL MJ. Ova prava korišćenja su ograničena na kontekst Microsoft Sustainability Manager.