Konfigurisanje postavki izveštaja

Ova tema objašnjenja o tome kako da aktivirate ili aktivirate sistem izveštavanja i kako da definišete skalu prihoda koja se koristi za izveštavanje i analizu.

Proverite da li je polje statusa izveštavanja omogućeno

  1. Idite na postavke izveštaja > o postavkama.
  2. Proverite da li je polje Status izveštavanja omogućeno. Ovo polje vam omogućava da omogućite ili onemogućite Microsoft Power BI izveštavanje Microsoft Sustainability Manager. Polje statusa izveštavanja je podrazumevano omogućeno kada ste rasporedili okruženje.

Definisanje skale prihoda

Skala prihoda se koristi za faktore intenziteta koji mere emisije na osnovu iznosa ostvarenog prihoda.

  1. Idite na postavke izveštaja > o postavkama.

    Polje " Valuta" se automatski postavlja na osnovu valute koju ste podesili prilikom rasporeda okruženja PowerApps .

  2. Izaberite skalu koja bi trebalo da se koristi za određivanje načina na koji se izveštava o jednoj jedinici valute. Na primer, ako izaberete 1:1 (podrazumevano), jedna jedinica je jednaka $1, ako izaberete opciju "Hiljade", jedna jedinica je jednaka $1,000 i tako dalje.