Dodajte informativne kartice na čiode na mapi

Lako dodajte kartice mapama u aplikacijama sa podlogom da biste prikazali detalje o zakačenim lokacijama. Kada korisnik izabere čiodu, iskače kartica sa informacijama iz izvora podataka koji ste povezali sa kontrolom mape. Svaka kolona u izvoru podataka (npr. Excel tabela) može biti prikazana kao polje na kartici.

Preduslovi

  1. Kreirajte aplikaciju sa podlogom i uverite se da ispunjava preduslove za prostorne podatke.
  2. Umetnite mapu.

Dodavanje info-kartica čiodama

  1. Povežite mapu sa izvorom podataka.

  2. U oknu Svojstva kontrole mape izaberite stavku Prikaži info-kartice. Izaberite Na klik da biste prikazali info-karticu kada korisnik izabere čiodu ili Pri prelasku mišem preko ako treba da se prikaže kada korisnik pređe kursorom preko čiode.

    Snimak ekrana okna „Svojstva“ kontrole mape sa otvorenim svojstvom „Prikaži info-kartice“ da bi se prikazale opcije „Na klik“ i „Pri prelasku mišem preko“.

  3. U oknu Svojstva, pored stavke Polja, izaberite Uredi.

  4. Izaberite Dodaj polje, a zatim izaberite polja iz izvora podataka koje želite da prikažete na kartici. Izaberite Dodaj.

    Snimak ekrana okna „Svojstva“ kontrole mape koji prikazuje polja izvora podataka.

Kada korisnik izabere čiodu, info-kartica prikazuje polja koja ste izabrali.

Snimak ekrana čiode na mapi izabrane u aplikaciji sa podlogom, sa info-karticom koja prikazuje podatke o imenu lokacije, popunjenosti i broju telefona.

Ostale karakteristike interaktivne mape

Ostale kontrole prostornih podataka

Da biste videli predloge za dinamičke adrese dok kucate, koristite kontrolu Unos adrese.

Napomena

Možete li nam reći o svojim željenim postavkama jezika u dokumentaciji? Ispunite kratku anketu. (imajte na umu da je ova anketa na engleskom jeziku)

Anketa će trajati oko sedam minuta. Ne prikupljaju se lični podaci (izjava o privatnosti).