Kreiranje aplikacije u tri koraka (verzija za pregled)

[Ova tema predstavlja preliminarnu dokumentaciju i može se promeniti.]

Ovo interaktivno iskustvo vodi nove autore kroz kreiranje aplikacije zasnovane na modelu. Koristeći savremeni dizajner aplikacija, svako može brzo da kreira aplikaciju u tri jednostavna koraka.

U tom iskustvu vi...

  1. Imenujete aplikaciju.
  2. Kreirate stranicu i dodajete prethodno izabranu tabelu stranici.
  3. Objavljujete i pokrećete aplikaciju.

Iskustvo izrade aplikacije u tri koraka

Važno

Ovo je preliminarna funkcija. Još informacija: Aplikacije zasnovane na modelu i upravljanje aplikacijama

Kako to funkcioniše

Videćete baner Napravite aplikaciju za samo pet minuta na Power Apps početnoj stranici vašeg okruženja kada su ovi uslovi ispunjeni:

  • Imate dozvolu za kreiranje Microsoft Dataverse baze podataka u okruženju.
  • Još uvek niste kreirali i sačuvali aplikaciju u okruženju.

Autori koji ne ispunjavaju ove uslove mogu da isprobaju ovu funkciju u okruženju za pregled tako što će dodati ovaj parametar na kraj URL adrese make.preview.powerapps.com: ?cdsCommon.forcePowerAppsFirstRunTour=true

Pogledajte i ovo

Istražite Power Apps besplatno tokom 30 dana

Šta su to aplikacije koje pokreće model u usluzi Power Apps?

Koraci za kreiranje aplikacije zasnovane n modelu