Lägga till resurser i din integrationstjänstmiljö (ISE) i Azure Logic Apps

Viktigt

Den 31 augusti 2024 dras ISE-resursen tillbaka på grund av dess beroende av Azure Serviços de Nuvem (klassisk), som dras tillbaka samtidigt. Före tillbakadragningsdatumet exporterar du alla logikappar från din ISE till standardlogikappar så att du kan undvika avbrott i tjänsten. Arbetsflöden för standardlogikappar körs i Azure Logic Apps med en enda klientorganisation och ger samma funktioner plus mer.

Från och med 1 november 2022 kan du inte längre skapa nya ISE-resurser. ISE-resurser som finns före detta datum stöds dock till och med 31 augusti 2024. Mer information finns i följande resurser:

När du har skapat en integrationstjänstmiljö (ISE) kan du lägga till resurser som Förbrukningslogikappar, integrationskonton och anslutningsappar så att de kan komma åt resurserna i ditt virtuella Azure-nätverk. Hanterade ISE-anslutningsappar som blir tillgängliga när du har skapat din ISE visas till exempel inte automatiskt i Logikappdesignern. Innan du kan använda dessa ISE-anslutningsappar måste du manuellt lägga till och distribuera dessa anslutningsappar till din ISE så att de visas i Logikappdesignern.

Viktigt

För att logikappar och integrationskonton ska fungera tillsammans i en ISE måste båda använda samma ISE som deras plats.

Krav

 • Ett Azure-konto och prenumeration. Om du heller inte har någon Azure-prenumeration kan du registrera ett kostnadsfritt Azure-konto.

 • Den ISE som du skapade för att köra dina logikappar. Om du inte har en ISE skapar du först en ISE.

 • Om du vill skapa, lägga till eller uppdatera resurser som distribueras till en ISE måste du tilldelas rollen Ägare eller Deltagare för denna ISE, eller så har du behörigheter som ärvts via Azure-prenumerationen eller Azure-resursgruppen som är associerad med ISE. För personer som inte har ägar-, deltagar- eller ärvda behörigheter kan de tilldelas rollen integrationstjänstmiljödeltagare eller integrationstjänstmiljöutvecklare. Mer information finns i Vad är rollbaserad åtkomstkontroll i Azure (Azure RBAC)?

Skapa logikappar

Så här utvecklar du logikappar som körs i integrationstjänstmiljön (ISE):

 1. Hitta och öppna din ISE, om den inte redan är öppen. På ISE-menyn går du till Inställningar och väljer Logikappar>Lägg till.

  Lägga till ny logikapp i ISE

 2. Ange information om logikappen som du vill skapa, till exempel:

  Skärmbild som visar fönstret

  Egenskap Krävs Beskrivning
  Namn på logikapp Ja Namnet på logikappen som ska skapas
  Prenumeration Ja Namnet på azure-prenumerationen som ska användas
  Resursgrupp Ja Namnet på den nya eller befintliga Azure-resursgruppen som ska användas
  Region Ja Azure-regionen för din logikapp, som matchar platsen för den ISE som du senare väljer
  Associera med integrationstjänstmiljön* Ja Välj det här alternativet så att du kan välja en ISE som ska användas.
  Integrationstjänstmiljö Ja I listan väljer du den ISE som du vill använda, om den inte redan är markerad.

  Viktigt! Om du vill använda ett integrationskonto med logikappen måste båda använda samma ISE.

 3. När du är färdig väljer du Skapa.

 4. Fortsätt att skapa logikappen på vanligt sätt.

  Skillnader i hur utlösare och åtgärder fungerar och hur de märks när du använder en ISE jämfört med Logic Apps-tjänsten för flera klientorganisationer finns i Isolerad jämfört med flera klientorganisationer i ISE-översikten.

 5. Information om hur du hanterar logikappar och API-anslutningar i din ISE finns i Hantera din integrationstjänstmiljö.

Skapa integrationskonton

Baserat på den ISE SKU som valts när du skapade, innehåller din ISE specifik användning av integrationskontot utan extra kostnad. Logikappar som finns i en integrationstjänstmiljö (ISE) kan endast referera till integrationskonton som finns i samma ISE. För att ett integrationskonto ska fungera med logikappar i en ISE måste både integrationskontot och logikapparna använda samma miljö som deras plats. Mer information om integrationskonton och ISE:er finns i Integreringskonton med ISE.

Följ dessa steg om du vill skapa ett integrationskonto som använder en ISE:

 1. Hitta och öppna din ISE, om den inte redan är öppen. På ISE-menyn går du till Inställningar och väljer Integrationskonton>Lägg till.

  Lägga till ett nytt integrationskonto i ISE

 2. Ange information om logikappen som du vill skapa, till exempel:

  Välj integrationstjänstmiljö

  Egenskap Krävs Beskrivning
  Namn Ja Namnet på det integrationskonto som du vill skapa
  Prenumeration Ja Namnet på den Azure-prenumeration som du vill använda
  Resursgrupp Ja Namnet på den Azure-resursgrupp (ny eller befintlig) som ska användas
  Prisnivå Ja Prisnivån som ska användas för integrationskontot
  Plats Ja I listan går du till Integreringstjänstmiljöer och väljer samma ISE som dina logikappar använder, om de inte redan har valts.

  Viktigt! Om du vill använda ett integrationskonto med logikappen måste båda använda samma ISE.

 3. När du är färdig väljer du Skapa.

 4. Länka logikappen till ditt integrationskonto på vanligt sätt.

 5. Fortsätt genom att lägga till resurser till ditt integrationskonto, till exempel handelspartner och avtal.

 6. Information om hur du hanterar integrationskonton i din ISE finns i Hantera din integrationstjänstmiljö.

Lägga till ISE-anslutningsappar

När du har skapat din ISE visas inte hanterade ISE-anslutningsappar automatiskt i anslutningsväljaren i Logikappdesignern. Innan du kan använda dessa ISE-anslutningsappar måste du manuellt lägga till och distribuera dessa anslutningsappar till din ISE så att de visas i Logikappdesignern.

Viktigt

Hanterade ISE-anslutningsappar stöder för närvarande inte taggar. Om du konfigurerar en princip som framtvingar taggning kan försök att lägga till ISE-anslutningsappar misslyckas med ett fel som liknar det här exemplet:

{
  "error": { 
   "code": "IntergrationServiceEnvironmentManagedApiDefinitionTagsNotSupported", 
   "message": "The tags are not supported in the managed API 'azureblob'."
  }
}

Om du vill lägga till ISE-anslutningsappar måste du därför antingen inaktivera eller ta bort principen.

 1. På ISE-menyn går du till Inställningar och väljer Hanterade anslutningsappar. Välj Lägg till i verktygsfältet.

  Visa hanterade anslutningsappar

 2. I fönstret Lägg till en ny hanterad anslutningsapp öppnar du listan Hitta anslutningsapp . Leta upp och välj den ISE-anslutningsapp som du vill använda men som ännu inte har distribuerats i ise-filen. När du är färdig väljer du Skapa.

  Välj den ISE-anslutningsapp som du vill distribuera i din ISE

  Endast ISE-anslutningsappar som är berättigade men som ännu inte har distribuerats till din ISE visas tillgängliga för dig att välja. Anslutningsappar som redan har distribuerats i din ISE visas som otillgängliga för val.

Skapa anpassade anslutningsappar

Om du vill använda anpassade anslutningsappar i din ISE skapar du de anpassade anslutningsapparna direkt i DIN ISE.

 1. Hitta och öppna din ISE, om den inte redan är öppen. På ISE-menyn går du till Inställningar och väljer Anpassade anslutningsappar>Lägg till.

  Skapa anpassad anslutningsapp

 2. Ange namnet, Azure-prenumerationen och Azure-resursgruppen (ny eller befintlig) som ska användas för din anpassade anslutningsapp.

 3. I listan Plats under avsnittet Integreringstjänstmiljöer väljer du samma ISE som dina logikappar använder och väljer Skapa, till exempel:

  Skärmbild som visar fönstret

 4. Välj din nya anpassade anslutningsapp och välj sedan Redigera, till exempel:

  Välj och redigera anpassad anslutningsapp

 5. Fortsätt genom att skapa anslutningsappen på vanligt sätt från en OpenAPI-definition eller SOAP.

 6. Information om hur du hanterar anpassade anslutningsappar i din ISE finns i Hantera din integrationstjänstmiljö.

Nästa steg