Dokumentation om Azure Media Services (v3)

Lär dig hur du sänder livehändelser, kodar, paketar och strömmar videor på begäran med Media Services. Självstudier, API-referenser och annan dokumentation visar hur du säkert levererar ljud- eller videoströmmar på begäran och live, som kan skalas till miljontals användare.