Standardkodarformat och codecs

Media Services-logotyp v3


Varning

Azure Media Services dras tillbaka den 30 juni 2024. Mer information finns i AMS-pensionsguiden.

Den här artikeln innehåller en lista över de vanligaste import- och exportfilformaten som du kan använda med StandardEncoderPreset.

Indatacontainer/filformat

Filformat (filnamnstillägg) Stöds
FLV (med H.264- och AAC-codec) (.flv) Yes
MXF (.mxf) Yes
GXF (.gxf) Yes
MPEG2-PS, MPEG2-TS, 3GP (.ts, .ps, .3gp, .3gpp, .mpg) Yes
Windows Media Video (WMV)/ASF (.wmv, .asf) Yes
AVI (okomprimerad 8-bitars/10-bitars) (.avi) Yes
MP4 (.mp4, .m4a, .m4v)/ISMV (.isma, .ismv) Yes
Microsoft Digital Video Recording(DVR-MS) (.dvr-ms) Yes
Matroska/WebM (.mkv) Yes
WAVE/WAV (.wav) Yes
QuickTime (.mov) Yes

Ljudformat i indatacontainrar

Standard Encoder har stöd för följande ljudformat i indatacontainrar:

  • MXF-, GXF- och QuickTime-filer, som har ljudspår med interfolierad stereo eller 5.1-exempel

eller

  • MXF-, GXF- och QuickTime-filer där ljudet är separata PCM-spår, men kanalmappningen (till stereo eller 5.1) kan härledas från filens metadata

Videokod för indata

Videokod för indata Stöds
AVC 8-/10-bitars, upp till 4:2:2, inklusive AVCIntra 8-bitars 4:2:0 och 4:2:2
Sony XAVC / XAVC S (i MXF-container) Yes
Avid DNxHD (i MXF-container) Yes
DVCPro/DVCProHD (i MXF-container) Yes
Digital video (DV) (i AVI-filer) Yes
JPEG 2000 Yes
MPEG-2 (upp till 422 profil och hög nivå; inklusive varianter som Sony XDCAM, Sony XDCAM HD, Sony XDCAM IMX, CableLabs® och D10) Upp till 422-profil
MPEG-1 Yes
VC-1/WMV9 Yes
Canopus HQ/HQX No
MPEG-4, del 2 Yes
Theora Yes
YUV420, okomprimerad eller mezzanin Yes
Apple ProRes 422 Yes
Apple ProRes 422 LT Yes
Apple ProRes 422 HQ Yes
Apple ProRes Proxy Yes
Apple ProRes 4444 Yes
Apple ProRes 4444 XQ Yes
HEVC/H.265 Huvudprofil

Indataljud codecs

Codec för indataljud Stöds
AAC (AAC-LC, AAC-HE och AAC-HEv2, upp till 5.1) Yes
MPEG Layer 2 Yes
MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) Yes
Windows Media Audio Yes
WAV/PCM Yes
FLAC Yes
Opus Yes
Vorbis Yes
AMR (Adaptive Multi-Rate) Yes
AES (SMPTE 331M och 302M, AES3-2003) No
Dolby® E No
Dolby® Digital (AC3) No
Dolby® Digital Plus (E-AC3) No

Utdataformat och codecs

I följande tabell visas de codecs och filformat som stöds för export.

Filformat Video Codec Audio Codec
MP4

(inklusive MP4-containrar med flera bithastigheter)
H.264 (hög-, huvud- och baslinjeprofiler), HEVC (H.265) 8-bitars AAC-LC, HE-AAC v1, HE-AAC v2
MPEG2-TS H.264 (högprofiler, huvudprofiler och baslinjeprofiler) AAC-LC, HE-AAC v1, HE-AAC v2

Undertexter och undertexter

I följande tabell visas de typer av undertexter som stöds av Media Services.

Standard Kommentarer
WebVTT WebVTT är W3C-standarden för att visa tidsinställd text för HTML5-textspårelementet. Detta är den standard som Media Services använder för live-transkription under livehändelser som tillhandahålls av Azure Cognitive Services. Du kan också använda den här standarden för att enkelt lägga till undertexter och undertexter som ska användas av en spelarklient, till exempel Azure Media Player.
TTML inuti .ismt (Smooth Streaming-textspår) Med dynamisk Media Services-paketering kan dina klienter strömma innehåll i något av följande format: DASH, HLS eller Smooth Streaming. Men om du matar in fragmenterad MP4 (Smooth Streaming) med undertexter i .ismt (Smooth Streaming-textspår) kan du leverera strömmen till endast Smooth Streaming-klienter.
CEA-708 och EIA-608 (708/608) CEA-708 och EIA-608 är undertextningsstandarder för USA och Kanada.

För närvarande stöds undertextning endast om den används i den kodade indataströmmen. Du måste använda en livemediekodare som kan infoga 608 eller 708 undertexter i den kodade ström som skickas till Media Services. Media Services levererar innehållet med infogade undertexter till dina tittare.

Annonsinfogning

I följande tabell visas de annonsinfogningsformat som stöds av Media Services.

Standard Kommentarer
SCTE-35 SCTE-35 är ett digitalt signalsystem som används för att visa reklaminfogning. Nedströmsmottagare använder signalen för att skarva reklam i strömmen under den tilldelade tiden. SCTE-35 måste skickas som ett glest spår i indataströmmen.

För närvarande är det enda indataströmformat som stöds som innehåller annonssignaler fragmenterat MP4 (Smooth Streaming). Det enda utdataformat som stöds är även Smooth Streaming.

Kodningsexempel

Se den omfattande listan över kodningsexempel.

Få hjälp och support

Du kan kontakta Media Services med frågor eller följa våra uppdateringar med någon av följande metoder: