"550 5.1.11 RESOLVER. ADR. ExRecipNotFound" när ombudet skickar uppdatering till mötet efter att chefen har flyttat till Microsoft 365-hybridmiljön

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • En chef, som har ett ombud, får sin postlåda flyttad till Microsoft 365.
  • Ombudets postlåda finns kvar i den lokala miljön.
  • Chefen skapar ett möte i kalendern när postlådan har migrerats.
  • Ombudet uppdaterar mötestiden och skickar en uppdaterad version av mötet till de inbjudna.

I det här scenariot får ombudet en rapport om utebliven leverans som innehåller följande IMCEAEX-adress och felmeddelande:

IMCEAEX-_o=ExchangeLabs_ou=Exchange+20Administrative+20Group+20+28FYDIBOHF23SPDLT+29_cn=Recipients_cn=SystemMailbox-john@mgd.contoso.com

Fjärrservern returnerade '550 5.1.11 RESOLVER. ADR. ExRecipNotFound; Mottagaren hittades inte av exchange legacy inkapslad e-postadresssökning"

Orsak

Attributet legacyExchangeDN för den inbjudnas molnobjekt lagras i kalenderobjektet. Om azure Active Directory Connect-hybriddistributionsinställningarna (AAD Connect) inte är aktiverade skrivs inte de äldreExchangeDN-attributvärdena i molnet tillbaka till den lokala miljön.

Åtgärd

Lös problemet genom att aktivera exchange-hybriddistributionsinställningarna i AAD Connect. Mer information finns i Tillbakaskrivning av Exchange-hybrid.