Inkonsekventa sökresultat när e-postmeddelandets brödtext innehåller både engelska och icke-engelska tecken i Exchange Server 2013

Symptom

I en Microsoft Exchange Server 2013-miljö misslyckas sökfunktionerna i Outlook Web App när du söker efter icke-engelska ord i ett e-postmeddelande vars brödtext innehåller både icke-engelska tecken (till exempel kinesiska eller japanska) och engelska tecken.

Orsak

När både kinesisk-japansk-koreanska (CJK) och icke-CJK-språk identifieras av Outlook Web App sökning används den första i stället för CJK-språket. Detta kan orsaka felaktiga sökresultat.

Lösning

Åtgärda problemet genom att installera kumulativ uppdatering 15 för Exchange Server 2013 eller en senare kumulativ uppdatering för Exchange Server 2013.

Status

Microsoft har bekräftat att det är ett problem i de Microsoft-produkter som listas i avsnittet "Gäller för".

Referenser

Läs mer om den terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar.