Byt från Google Workspace – Översikt

Du kan använda följande steg för att flytta din data, e-post och användare från Google Workspace till Microsoft 365 för företag. Använd artiklarna och videorna i varje steg för att hjälpa dig att förbereda och konfigurera din miljö för att migrera och använda migreringsverktygen som är tillgängliga för dig i Microsoft administrationscenter.

Steg Beskrivning
Steg 1 Registrera sig för Microsoft 365 Business Premium
Steg 2 Konfigurera Microsoft 365 för Google Workspace-migrering.
I det här steget kommer du att validera att du äger domänen du använder i Google Workspace, lägga till användare och ställa in grundläggande säkerhet för enheter.
Steg 3 Ställ in säkerhetspolicyer för Windows-enheter.
Windows-säkerhet ställs in separat på inställningssidan i Administrationscenter för Microsoft 365.
Steg 4 Lägg till din Google Workspace-domän i Microsoft 365
När du har verifierat att du äger domänen du använder för e-post kan du och alla andra användare börja använda din gamla e-post för att logga in på Microsoft 365 Business premium.
Steg 5 Installera Office-appar och Microsoft Teams.
Alla personer som har Microsoft 365-licenser bör installera Office-apparna på sina arbetsenheter.
Steg 6 Migrera allas e-post- och kalenderobjekt.
I det här steget kör du en Exchange Online-migrering för att flytta allas e-post, kalender och kontakter från Google Workspace.
Steg 7 Anslut domänen till Microsoft 365.
När du har anslutit kommer domänen att börja gå till Microsoft 365 och alla dina Microsoft 365-tjänster kommer att fungera.
Steg 8 Använd Migration Manager för att flytta allas data från Drive till OneDrive och från delade enheter till gruppwebbplatser.
I det här steget kopieras och flyttas alla data i personliga och delade enheter till Microsoft 365.
Steg 9 Avsluta Google Workspace but behåll din domän.
Om Google hanterar din domän kan du behålla den där även efter att du har avslutat din Google Workspace-prenumeration. Du kan också välja att flytta den till en annan DNS-värd om du vill.