Visa och spara e-postsammanfattning i CRM

När du interagerar med dina kunder via e-post måste du ofta uppdatera ditt CRM-system med den senaste informationen. Det kan ta lång tid att uppdatera CRM-systemet manuellt varje gång du interagerar med kunder via e-post, och det kan ta lång tid att åtgärda fel. Dessutom kan det orsaka oväsen i CRM-systemet genom att överbelasta poster med e-postförseningen.

Copilot for Sales använder AI för att sammanfatta e-postkonversationer och tillhandahåller alternativ för att kopiera sammanfattningen och lägga till sammanfattningen i ditt CRM-system som en anteckning i en post.

När den är tillgänglig innehåller sammanfattningen information om budget, intressenter, behov och tidpunkt nämns i e-postmeddelandet eller inte. Den här informationen visas endast för externa e-postmeddelanden och när den identifieras med stor sannolikhet av AI.

Licenskrav

Funktioner som beskrivs i den här artikeln är endast tillgängliga för användare med Copilot for Sales standardlicensen. Om du har en Copilot for Sales premiumlicens, se Sammanfatta en e-posttråd med hjälp av försäljningsinformation i Outlook

Anatomi av e-postsammanfattning

Skärmbild med e-postsammanfattningen med anteckningar.

Anteckning Beskrivning
1 Citatnummer för att visa e-posttext som används för att skapa sammanfattning. Mer information: Visa datakälla
2 Menyn Fler alternativ för att:
3 Dela feedback eller fel innehåll med tummen upp eller tummen ned pilen. Mer information: Dela feedback

Kommentar

 • E-postsammanfattning genereras endast för e-postmeddelanden eller e-posttrådar med mer än 1 000 tecken, vilket är cirka 180 ord.

 • E-postsammanfattningen innehåller upp till 400 tecken.

 • När du har lagt till sammanfattningen i CRM-systemet kan du redigera den efter behov.

 • Du måste kontrollera det AI-genererade innehållet noggrant, eftersom det kan ha fel. Det är ditt ansvar att granska och redigera de AI-genererade sammanfattningarna för att se till att de är korrekta och lämpliga.

Språk som stöds

En lista över språk som stöds finns i Språk som stöds.

Visa e-postsammanfattning

 1. Öppna eller svara på e-post för en kund i Outlook.

 2. Öppna rutan Copilot for Sales.

 3. E-postsammanfattningen visas i Viktig e-postinformation.

Kommentar

Om e-postinnehållet är mindre än 1 000 tecken genereras inte e-postsammanfattningen.

Spara e-postsammanfattning i CRM

 1. Visa e-postsammanfattningen.

 2. I kortet Viktig e-postinformation välj Fler alternativ (...) och sedan välja Spara sammanfattning till (CRM).

 3. Under Välj en post, välj en av de föreslagna posterna eller använd sökrutan för att hitta en annan post.

  Om flera affärsmöjligheter är relaterade till en kontakt visar Copilot for Sales en lista med förslag på affärsmöjligheter, som har rangordnats av AI för att spara sammanfattningen. I det här fallet väljs den första affärsmöjligheten som standard.

  Kommentar

  • Om e-postmeddelandet redan är kopplat till en affärsmöjlighet är det markerat som standard.
  • Om ingen affärsmöjlighet hör ihop väljs den affärsmöjlighet som är den främsta affärsmöjligheten, vilket beror på vilka öppna affärsmöjligheter kontot eller kontaktpersonen har samt innehållet i e-postmeddelandet som standard.
  • När du söker efter en post visas postnamnet och de nyckelfält som har valts av din administratör. Mer information om nyckelfält finns i Välj nyckelfält för minivy.
  • Sökresultaten läggs till i listan med föreslagna poster så att du kan söka och försöka igen.
  • För tillfället kan du spara sammanfattningen i en post med Copilot for Sales.
  • Du kan ansluta till alla posttyper som har aktiverats för aktiviteter och lagts till Copilot for Sales av din administratör. Mer information om hur du lägger till posttyper finns i Lägga till en posttyp (eller ett Salesforce-objekt).

  Skärmbild som visar hur du väljer en affärsmöjlighet för att spara e-postsammanfattningen.

 4. Välj Spara.

  E-postsammanfattningen sparas i CRM som en anteckning till den valda posten. Alla Copilot for Sales anteckningar delar samma ämne: “[AI genererade] E-postsammanfattning från Copilot for Sales” och tar med ämnet för själva e-postmeddelandet samt tidsstämpeln när anteckningen sparades.

  Skärmbild med e-postsammanfattningen sparad som en anteckning i CRM.

Visa datakällan i sammanfattning av e-postmeddelanden

Information som identifieras från CRM, till exempel kontakt- och kontoposter, visas som en datakälla i e-postsammanfattningen för snabbreferens.

CRM-data i e-postsammanfattningen visas i blå färg. Välj innehållet för att se information om CRM-data. Du kan också öppna en post i CRM om du vill visa den fullständiga informationen genom att välja på CRM-postkort.

E-postdata som används i det sammanfattning av e-postmeddelanden visas med citatnummer. Markera citatnumret om du vill visa exakt offerttext i e-postmeddelandet och namnet på den person som ska offerera den.

Skärmbild med e-postsammanfattningen med datakälla.

Dela feedback

Om du har någon feedback om sammanfattning av e-postmeddelande kan du dela den genom att välja lämplig ikon längst ned i sammanfattningen av e-postmeddelande. Din feedback är värdefull och vi använder den för att förbättra funktionen.

Kommentar

Se till att du inte anger någon personlig information medan du delar feedback.

 1. Välj längst ned i det sammanfattning av e-postmeddelande eller .

  När du har valt en ikon får du länken Berätta mer.

 2. Välj länken för att öppna feedbackformuläret

 3. Ange svaren i feedbackformuläret och välj sedan Skicka.