Kontoåterhämtningsbara instruktioner sorteras inte korrekt när en mall läses in

Den här artikeln innehåller en lösning på ett problem där AR-instruktioner (Accounts Receivable) inte sorteras korrekt när en mall läses in.

Gäller för: Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1
Ursprungligt KB-nummer: 2852607

Symptom

Om en mall skapas med utvalda kriterier för AR-instruktionsrapporten sorteras inte rapporten korrekt när mallen läses in.

Lösning

Du löser problemet genom att följa dessa steg:

  1. Ange informationen på fliken Välj .
  2. Innan du sparar mallen med den valda informationen väljer du fliken Sortera .
  3. Ta bort det som finns på fliken Sortera .
  4. När fliken Sortera är avmarkerad sparar du mallen.
  5. Läs in den nyligen sparade mallen och skriv ut rapporten. Rapporten sorteras korrekt.