Dela via


Ett annat konfigurationsguidefel körs redan i Microsoft Dynamics CRM för Outlook

Den här artikeln innehåller en lösning på problemet att en annan konfigurationsguide redan kör fel i Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook.

Gäller för: Microsoft Dynamics CRM Online
Ursprungligt KB-nummer: 3089599

Symptom

Du stöter på följande fel med Microsoft Dynamics CRM för Office Outlook:

En annan konfigurationsguide körs redan. Endast en konfigurationsguide kan köras åt gången. Stoppa eller slutför den andra guiden innan du fortsätter med guiden.

Orsak

Orsak 1: När du har öppnat konfigurationsguiden öppnade du Outlook, vilket resulterade i att en annan konfigurationsguide försökte initiera.

Orsak 2: När du har valt Konfigurera Microsoft Dynamics CRM för Outlook i Outlook öppnar du konfigurationsguiden från listan över program.

Åtgärd

Slutför konfigurationsguiden som är öppen för tillfället innan du försöker starta en annan instans av konfigurationsguiden. Om en annan konfigurationsguide inte verkar vara öppen kan du prova att stänga Outlook och sedan starta konfigurationsguiden från listan över installerade program.

Mer information

Om du fortfarande stöter på problem med att ansluta Microsoft Dynamics CRM för Outlook till din CRM Online-organisation finns det ett diagnostikverktyg som hjälper dig att diagnostisera problemet:

Microsoft Support och återställningsassistenten