"Du kan inte importera korrigeringen ([korrigeringsnamn]) för lösningen ([lösningsnamn]) eftersom lösningen inte finns" uppstår när du importerar en lösningskorrigering i Microsoft Dynamics 365

Den här artikeln innehåller en lösning på ett fel som uppstår när du importerar en lösningskorrigering i Microsoft Dynamics 365.

Gäller för: Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer: 4471079

Symptom

När du försöker importera en lösningskorrigering i Dynamics 365 får du följande fel:

"Du kan inte importera korrigeringen ([korrigeringsnamn]) för lösningen ([lösningsnamn]) eftersom lösningen inte finns. Åtgärden har avbrutits.
Felkod 80048540."

Orsak

Det här felet uppstår om du försöker importera en lösningskorrigering för en lösning som inte är installerad.

Exempel: Anta att du har en lösning med namnet SolutionA. Om en korrigering har skapats för den här lösningen (SolutionA_Patch1) och du försöker importera den till en miljö som inte redan har SolutionA installerad får du det här felet.

Lösning

Kontrollera att lösningsnamnet som nämns i felet redan är installerat i miljön där du försöker importera korrigeringen.

Med hjälp av exemplet som nämns i avsnittet Orsak måste du kontrollera att SolutionA är installerat innan du kan installera SolutionA_Patch1. Mer information om lösningskorrigeringar finns i Skapa korrigeringar för att förenkla lösningsuppdateringar.